לפרטים והצעות מחיר:
03-5403393 | office@edifice.co.il


התקן הישראלי לאחזקת מבנים

תקן ישראלי 1525 הינו תקן העוסק בניהול ותחזוקת מבנים ובניינים על כל מערכותיהם. התקן אינו מחייב, כלומר, הוא אינו בחזקת חוק, אך במקרים של מפגע בטיחותי או רשלנות שבהם מתברר כי תחזוקת הבניין לא נעשתה על פי התקן, יואשם נציג הבניין ברשלנות וייצטרך לתת את הדין. חברת ניהול מקצועית ואמינה פועלת ומיישמת באופן שוטף את סעיפי התקן בניהול שלה, בבחירת העובדים ואנשי המקצוע עמם היא עובדת ובקבלת ההחלטות שלה. זהו תקן חשוב ומקצועי, אשר ידיעתו יכולה לסייע רבות בניהול תקין ויעיל של בניין.

עיקרי התקן

חלקו השני של תקן 1525, עוסק כולו בבנייני מגורים וסביבתם הקרובה,  ומכיל שמונה פרקים. חלק זה כולל דרישות ותקנות בנושאים כמו: פעולות תחזוקה נדרשות, תיקון ליקויים, מערכת התברואה, מערכת החשמל, מעליות, בטיחות אש, מקלטים ומרחבים מוגנים ועוד.

פרק המבוא של התקן פותח בשורות אלה: "פעולות התחזוקה בכל בניין, ובבניין מגורים בפרט, מיועדות לשמור על תפקודו התקין, על חזותו ועל ערכו הכלכלי, וכמו כן על הבטיחות, הבטחון, הבריאות ואיכות החיים של המשתמשים בבניין; כן מיועדות פעולות התחזוקה לשמור על זמינות מערכות השירות לצורך שימוש רגיל בהן".

תחזוקאי מומחה

התקן מגדיר  במפורש את אנשי המקצוע הרשאים לטפל במערכות הבניין. כך למשל, כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רשיון המתאים לעוצמת הזרם בה כרוכה העבודה; טכנאי הגנרטורים הוא חשמלאי בעל רשיון שהוכשר לטפל בגנרטורים; מערכות כיבוי אש מטופלות על ידי תחזוקאי מוסמך על ידי נציבות כבאות והצלה.
יש לשים לב: האחריות על הצגת רשיון מתאים לביצוע העבודה מוטלת על מזמין העבודה! במקרה של רשלנות כתוצאה מטיפול בתקלה על ידי בעל מקצוע עם רשיון לא מתאים, האחריות נופלת לא רק על בעל המקצוע, אלא גם על מזמין העבודה אשר לא התעקש על הצגת רשיון מתאים!

תדירות מינימלית של פעולות התחזוקה המתוכננת

התקן מכיל טבלה המפרטת את מועדי התדירות המינימליים לפעולות התחזוקה בכל מערכת.  דוגמאות:
גנרטור – אחת לחודש יש להפעיל הגנרטור משך 10 דקות; ולוודא פעילות תקינה;  אחת לחצי שנה יש לנקות את חדר הגנרטור ולהזמין בודק מוסמך לגילוי ואיתור נזילות ולניקוי לוח הבקרה; אחת לחחמש שנים יש לבצע בדיקת מצב חיבור ההארקה ע"י חשמלאי מוסמך.
מעלית – אחת לשלושה חודשים על טכנאי שרות מחברת המעליות לבצע בדיקה של רכיבי המעלית, התאורה וחדר המעליות; אחת לחצי שנה בדיקה תקופתית על ידי בודק מוסמך, מורשה מכון התקנים.
מאגרי מים – אחת לשנה יש לרוקן המאגרים, לנקותם, ולשים בהם חומרי חיטוי על ידי בודק מוסמך מורשה משרד הבריאות.

 

 

כתוב תגובה