לפרטים והצעות מחיר:
03-5403393 | office@edifice.co.il


כיבוי אש בבית המשותף

המערכת החשובה ביותר בבניין היא המערכת לגילוי וכיבוי אש, ודווקא התחזוקה של מערכת זו מצויה לרוב בהזנחה.

אירוע החירום החמור ביותר שעלול להתרחש בבניין הוא התפרצות של שריפה. מקורות לשריפה הם רבים ונובעים בעיקר מחוסר ידע או חוסר ערנות. בדירות הפרטיות חובה לשמור על בטיחות מפני שריפות, ועל כל דייר לדאוג לשמירת הבטיחות בדירתו הפרטית. במרחב הציבורי המשותף בבניין שלך, כמו שאתה בוודאי יודע, יש מערכת הגנה וכיבוי אש, ואם אין, כדאי מאד להתקינה. כדאי גם להיות מודע לאחריות לתקינותה של כל מערכת כיבוי האש בבניין.

 הדבר החשוב ביותר הוא להימנע ממצב של הזנחה ולדאוג לביקורת כיבוי אש בבניין. יש נטייה מוכרת להתייחס לדברים המובנים בבניין כמובן מאליו או במקרה הטוב לסמוך על ועד הבית שעליו מוטלת האחריות לתחזוק השוטף של הבניין. בגלל החשיבות הכל-כך גדולה של מערכת כיבוי אש בבניין המשותף, וודאו שוועד הבית או החברה שמנהלת את תחזוקת הבית, ערים במידה מספקת לבטיחות הבניין מפני שריפות, ודואגים לתחזוק שוטף של מערכת כיבוי האש בבניין.

כיבוי אש – החוק והתקנות

חובה שיהיו בבניין גלאי אש תקין, גלאי עשן תקין ובכל קומה בבניין צריכה להיות עמדת כיבוי אש ובה מטף וגלגלון (לכל הפחות). שימו לב שחייבים לבדוק את התקינות של כל אלה מידי שנה; אל תשאירו אותם ללא בדיקה שוטפת. גלאי אש וגלאי עשן אינם מונעים שריפה אבל הם הכרחיים בהתרעה לפני. ההתרעה מאפשרת לברוח מפני השריפה או מותירה מספיק זמן כדי להשתלט ולכבות את השריפה לפני שהיא מתפשטת.

על פי התקן בכל קומה חובה שיהיה מטף אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של שישה קילוגרמים. וודאו עם עצמכם, האם אתם יודעים היכן ממוקם המטף בבניין? האם אתם יודעים כיצד לתפעל את המטף? בעת חירום המטפים אמורים להיות מאוד נגישים ולכן חשוב ביותר לדעת באופן כללי את מיקומו של המטף ואת תפעולו. חשוב לזכור שיש למטפים תאריכי תפוגה וצריך לבדוק את התקינות של המטף מדי שנה. במידה והמטף עצמו תקין, יש להחליף את האבקה בו כל שש שנים. יש לוודא שתחזוקת המטף מתבצעת ע"י גורם מוסמך, בעל רשיון.

בנוסף חייב להיות מותקן גלגלון כיבוי אש ועליו צינור לחץ בקוטר "¾  ובאורך של 25 מ' עם מזנק צמוד. הגלגילון חייב להיות מותקן בחדר המתנה, מקום בו יש מיכל גז מרכזי, חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אוויר .

בנוסף קיימים ספרינקלרים - מתזי כיבוי אש הקיימים בתקרה ובקירות. המתז בנוי בצורה של ברז ויש בו לחץ מים באופן תמידי. במקרה של שריפה מופעל המתז והוא אמור לכבות את השריפה או למנוע את התפשטותה.

העשן הוא הגורם המסוכן במקרה של חלילה פריצת שריפה, העשן מוריד את רמת החמצן במרחב והוא גם מכיל רעלים. בבניין שנבנה משנת 2009 ואילך חייבת להיות מערכת לשאיבת עשן. בחדרי המדרגות צריכים להיות מפוחים, שהם כמו מאווררים חזקים שיוצרים לחץ שאמור למנוע כניסת עשן למדרגות.

הבניין שלכם חייב להבטיח שכל מערכת כיבוי האש עומדת בתקנים ונמצאת ברמת תחזוקה גבוהה. בניין שבנוי על פי התקן חייב לכלול את כל הציוד לכיבוי אש. מערכת כיבוי האש כוללת גם דלתות אש. דלתות האש בקומה בה פורצת שריפה נסגרות באופן אוטומטי כדי למנוע את התפשטותה.

מערכת כיבוי האש בבניין אמורה להגן עליו. בכל שני מטר בבניין אמור להיות אמצעי הגנה מאש שאמור לתת מענה במקרה של התפרצות אש בבניין.

ערנות, תשומת לב והימנעות מהזנחה יכולים להציל חיים! חשוב לדאוג לתקינות של כל אמצעי במערכת כיבוי האש ולדאוג לתחזוק שוטף של הציוד. אל תקלו ראש בעניין בטיחות באש ודאגו לביקורת סדירה אחת לכמה חודשים.

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972*

תקנות אלה מפרטות מהו ציוד החובה לכיבוי אש הנדרש לפי חוק. התקנות מתייחסות לבניינים בני ארבע קומות ויותר ולבניינים בני שלוש קמות ופחות הנתונים לסכנת אש. יש לציין כי קיים בשוק ציוד נוסף על זה המפורט בחוק.

חלק א': בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות

1.  ברז כיבוי - בכל חדר מדרגות של מפלס קומתי בבית מגורים שהמרחק בינו לבין חדר מדרגות אחר הוא 60 מטרים, יותקן בו ברז
כיבוי בקוטר של "2, באופן שבכל מפלס קומתי בבית מגורים יותקנו לפחות שני ברזי כיבוי בקוטר של "2, ליד שני חדרי מדרגות.

2.   זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי – בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2, האמור בסעיף 1, יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי
שכל אחד יהיה בקוטר של "2, באורך של 15  מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2.

3.  גלגלון -
(א)  בכל אחד מהמקומות הבאים בבית מגורים יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25
מטרים,  עם מזנק צמוד:

                          (1)   חדר המתנה אשר שטחו גדול מ-50 מ"ר;

                          (2)   הקצה התחתון של צינור אשפה מרכזי;

                          (3)   מקום מכל גז מרכזי;

                          (4)   חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אויר.

(ב)  אם המרחק בין שני מקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי אחד בין שני
המקומות האמורים, באופן שקצה צינור של גלגילון הכיבוי יגיע עד לקצה של כל אחד מהמקומות האמורים.

 4.   הספקת מים  - הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 1, צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת,
כאשר מכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7
אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

5.  מטפה כיבוי -ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי של בית מגורים יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב': בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש

(1)      ברז כיבוי – בקרבת הכניסה לבית יותקן ברז כיבוי בקוטר של "1.

(2)      זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי – ליד ברז הכיבוי יותקן זרנוק כיבוי בקוטר "1 באורך20 מטרים ומזנק כיבוי בקוטר של "1.

(3)      גלגלון כיבוי – בכניסה לבית יותקן גלגלון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר "1 ובאורך 25-15 מטרים, שבקצהו מזנק כיבוי צמוד.

(4)      מטף כיבוי – בתוך הבית יהיה מטף כיבוי נייד.

(5)      מערכת כיבוי או גילוי אוטומטי – בתוך הבית יותקנו מתזים לכיבוי אוטומטי או גלאי עשן, לפי קביעת רשות הכבאות.

* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 766.
תוקנו ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407 – תק' תשנ"א-1991.
 

תקנות בטיחות אש בבניינים החל מ- 03/2009

בסוף מרץ 2009 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות בנושא בטיחות אש בבניינים לאחר שאושרו על יד שר הפנים, מאיר שטרית. התקנות החדשות מסדירות לראשונה את כל נושא בטיחות האש בבניינים בצורה אחידה וברורה. התקנות מסדירות נושאים הקשורים למרכיבי הבניין השונים אשר נדרשת התאמתם לצרכי בטיחות אש, על סמך הידע המקצועי העדכני והנסיון המצטבר.
התקן מרכז נושאים הקשורים בתכנון, בבנייה ובחומרים כך שתמנע סכנה לא הכרחית של השוהים בו מאש, עשן, גזים או פאניקה תגובתית בעת שריפה; פתחי המילוט וכיוון המילוט; גילוי מוקדם והתראה מספקת לשוהים בבניין; אבחנה בין הבניינים השונים, על-פי סוג השימוש בבנין, סוג המשתמשים בו, כמות המשתמשים, מערכת ההגנה בפני שריפות, גובה הבניין וסוג שלד הבניין.

קובץ התקנות – מקור: אתר משרד הפנים

כתוב תגובה