קפלן 13, תל אביב

לקוח
קפלן 13, תל אביב

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: שיקום בנין מגורים

מיקום: קפלן 13, תל אביב

גודל: מבנה קיים בן 12 יח"ד

קבלן מבצע: מ.א אילנות

תיאור הפרויקט

שיקום חזיתות המבנה, החלפת מערכת אספקת מים, שיקום ואיטום גג המבנה, שיקום חדר המדרגות.

משך ביצוע 4 חודשים.