לקוח
נמיר 104

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: שיקום מבנים

מיקום: תל אביב

גודל: מבנה קיים בן 7 קומות

אדריכל:

משך ביצוע בחודשים: כ- 5 חודשים

תיאור הפרויקט

שיקום חזיתות ושטחים ציבוריים למבנה קיים בן 7 קומות עבור חברת עזרה ובצרון.

קבלן מבצע: "עצמונים השקעות בע"מ".

השירות הניתן: ביצוע סקר של המבנה, עריכת אומדן עלויות, ופיקוח על הקבלן בעת ביצוע עבודות השיקום.