מגרש 1009 פתח תקוה

לקוח
מגרש 1009 פתח תקוה

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: מבני מגורים

מיקום: פתח תקוה

גודל: 2 דונם

אדריכל: גולדווסר אדריכלים

משך ביצוע בחודשים: כ- 24 חודשים

תיאור הפרויקט

בניין מגורים בן 16 קומות, על גבי שני מפלסי מרתפי חניה.
שטח המבנה מעל הקרקע כ- 8,900 מ"ר
שטח מרתפים כ- 4,000 מ"ר
51 יח"ד

השירות הניתן: החל מיום בחינת כדאיות ותמהיל הבניה, בניית מודל כלכלי, תיאום תכנון, ניהול תהליך הכנת חומר מכרז הקבלן המבצע, משא ומתן עם הקבלן המבצע, וכן תאום ופיקוח על הקבלן.