מגרשים 53-54 רחובות

לקוח
מגרשים 53-54 רחובות

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: בניין משרדים

מיקום: רחובות גודל: 12,000 מ"ר משרדים

אדריכל: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

מזמין:

משך ביצוע בחודשים:

תיאור הפרויקט

12,000 מ"ר משרדים על גבי 6,500 מ"ר חניה תת קרקעית.

השירות הניתן:
תאום התכנון וניהול תהליך קבלת היתר הבניה. ניהול תהליך הכנת מכרז הקבלן המבצע. פיקוח על הביצוע.