בן יהודה 216, תל אביב

לקוח
בן יהודה 216, תל אביב

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: מבנה לשימור

מיקום: בן יהודה 216, תל אביב

גודל: 17 יחידות דיור

משך ביצוע בחודשים: 24

אדריכל: בראור גזית אדריכלים

תכנון קונסטרוקציה: אלעד גבאי

תיאור הפרויקט

שיקום ושימור מבנה קיים בן 3 קומות שנבנה במקור בשנות השלושים.

תוספת קומת מרתף טכני על ידי תליית המבנה על רשת קורות פלדה וחפירה תחת המבנה.

תוספת קומות 4, 5 ו- 6 שישמשו למגורים על פי תב"ע קיימת.

תוספת מעלית חיצונית, אמצעי גילוי וכיבוי אש וכן שיקום הדירות הקיימות וכל המערכות האלקטרומכניות.

שימור המבנה על פי כללי עיריית תל אביב.

שלב ביצוע: בתכנון והיתרים.