לוי אשכול 64

לקוח
לוי אשכול 64

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: שיקום מבנים

מיקום: תל אביב

גודל: מבנה קיים בן 8 קומות

אדריכל:

משך ביצוע בחודשים: כ- 6 חודשים

תיאור הפרויקט

שיקום חזיתות, ושטחים ציבוריים של מבנה קיים בן 8 קומות עבור חברת עזרה ובצרון.

קבלן מבצע: "עצמונים השקעות בע"מ".

השירות הניתן: ביצוע סקר של המבנה, עריכת אומדן עלויות, תאום ופיקוח על עבודות השיקום.