Boyana, סופיה, בולגריה

לקוח
Boyana, סופיה, בולגריה

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: מגורים מיקום: בויאנה, סופיה, בולגריה גודל:  23 יחידות דיור, מרתף חניה אדריכל: KRUSHA ARCH

תיאור הפרויקט

מבנה מגורים יוקרתי בן 23 יח"ד על גבי חניון תת קרקעי. השירות כלל תאום כלל המתכננים, הפקת תוכניות לביצוע והכנת חומר מכרז קבלן ראשי. ליווי ותאום תהליך קבלת היתר הבניה.