גני הזית בני ברק

לקוח
גני הזית בני ברק

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: מבני מגורים

מיקום: בני ברק

גודל: 3.8 דונם

אדריכל: כספי אדריכלים

משך ביצוע בחודשים: כ- 14 חודשים

תיאור הפרויקט

שלושה מבני מגורים דומים על גבי מרתף חלקי, כל בניין מכיל 28 יח"ד ב- 8 קומות.

שטח המבנה מעל הקרקע כ- 7,250 מ"ר
שטח מרתפים כ- 700 מ"ר
84 יח"ד

השירות הניתן: תיאום תהליך התכנון, ניהול הקשר מול הרשויות עד קבלת היתר הבניה, ניהול תהליך הכנת חומר מכרז הקבלן המבצע, משא ומתן עם הקבלן המבצע, וכן תאום ופיקוח על הקבלן.