Harry, סופיה, בולגריה

לקוח
Harry, סופיה, בולגריה

שרותים:

מידע מהיר

סוג הפרויקט: בנין מגורים

מיקום: בולגריה

גודל: 18 יחידות דיור

אדריכל: KRUSHA ARCH

תיאור הפרויקט

שני מבני מגורים יוקרתיים מחוברים בקומת הקרקע על ידי לובי משותף וחדר משחקים על גבי חניון תת קרקעי.

השירות כלל תאום תהליך התכנון וניהול מתכנני הפרויקט.

ניהול תהליך הכנת תוכניות לביצוע ומהכנת חומר מכרז קבלן מבצע. ניהול תהליך קבלת היתר הבניה.