שירותים

קרא על סוגי השירותים שאנו מספקים


  לפרטים והצעות מחיר:
  03-5403393 | office@edifice.co.il


  שירותים לכל שלבי הבנייה

  אנו נותנים מענה מקצועי לכל אחד משלבי הבנייה ולתהליך כולו על פי רצונו של הלקוח. אנו מלווים את תהליך הייזום משלב הכנת הפרוגרמה התכנונית, בדיקות וסקרי היתכנות, מאתרים את המתכננים והמבצעים המתאימים, מגדירים פרוייקט עם אבני דרך ולוחות זמנים ומפקחים על הביצוע מקצועית ותקציבית עד למסירת הבניין.

  ניהול תכנון

  קביעת פרוגראמה לתכנון, קביעת שיטות ביצוע, גיבוש ואפיון הפרויקט.

  • ניהול צוות התכנון עבור הוצאת ההיתרים המתאימים לפרויקט.
  • ניהול צוות היועצים עבור הפקת מכרז לבחירת קבלן.
  • קביעת קריטריונים לבחירת קבלנים או ספקים
  • ביצוע מו"מ ועריכת חוזים עם ספקים נבחרים

  ניהול הביצוע

  ניהול ביצוע הינו שיטת הקמה המפצלת את ההתקשרויות למספר קבלנים מבצעים במקום קבלן מפתח.

  • פיקוח על איכות הביצוע
  • פיקוח על איכות החומרים
  • פיקוח על עמידה בלוחות זמנים
  • מעקב תקציבי

  פיקוח

  הבטחת איכות העבודות המבוצעות באתר וטיפול בכל שגרות האתר.

  • מעקב אחר לוחות הזמנים
  • אישור חשבונות קבלנים
  • ניהול יומני עבודה